Kernwaarden

respect

De sfeer op De Lisbloem kenmerkt zich door respect.
Respect is elkaar de ruimte geven om te zijn wie je bent, zonder elkaar te beoordelen op uiterlijkheden en verschillen. Iedereen is uniek en dus verschillend maar tegelijkertijd is iedereen ook gelijkwaardig.
Op onze school uit zich dat in respect voor iedere individuele leerling, zijn talenten en zijn belemmeringen, respect tussen leerlingen onderling en respect tussen leerkracht en leerling.

eigenaarschap

Op De Lisbloem nemen leerlingen verantwoordelijkheid voor hun eigen leerproces. Dat betekent niet dat zij hun eigen leerontwikkeling en leertempo bepalen. Eigenaarschap vraagt iets van leerlingen als het gaat om motivatie, betrokkenheid, werkhouding. Zij bepalen hierdoor actief de omstandigheden van hun eigen leerproces. Een voorwaarde hiervoor is dat de leerling ervan overtuigd is dat zijn eigen gedrag ertoe doet tijdens het leren.

samenwerken

Bij samenwerken gaat het om het gezamenlijk realiseren van een doel en hierin anderen kunnen aanvullen en ondersteunen. In samenwerken zit zowel een sociale als een cognitieve component. Het gaat om:

  • hulp en feedback vragen, geven en ontvangen
  • een positieve en open houding ten aanzien van andere ideeën
  • respect voor verschillen
  • onderhandelen en afspraken maken met anderen 
  • elkaar helpen 

vertrouwen

Vertrouwen is de basis voor het creëren van rust in de klas. Vertrouwen van leerlingen onderling en wederzijds vertrouwen tussen leerkracht en leerling zorgen ervoor dat leerlingen tijd en ruimte krijgen om stappen te maken in hun ontwikkeling waarbij fouten gemaakt mogen worden en waar verschillen tussen leerlingen worden gewaardeerd.

Op de Lisbloem stimuleren we sociale veiligheid en een prettig leerlklimaat. 

ontwikkeling

Leerlingen zijn vaak grenzeloos nieuwsgierig, onderzoeken graag en stellen veel vragen. Door thematisch te werken prikkelen we deze kenmerken en onwikkelen ze hun interesses en creativiteit. Leerkrachten herkennen en stimuleren talentvol gedrag zodat alle leerlingen zich binnen hun eigen mogelijkheden kunnen ontwikkelen.