Missie en visie

De Lisbloem laat talenten groeien

Er is een uitgebreid  document waarbij de missie en visie passend bij de nieuwbouw/verbouw wordt beschreven.

Schoolklimaat

We willen een fijne, kindvriendelijke en veilige school voor kinderen zijn. In zo’n klimaat kan een kind zich optimaal ontwikkelen.

Verantwoordelijkheid

Kinderen ontwikkelen zich op De Lisbloem tot zelfstandige en verantwoordelijke tieners met zelfvertouwen in eigen kunnen, die kritisch en actief deelnemen aan hun eigen leerproces.

Leerstijlen

We hechten naast goed onderwijs in de basisvaardigheden ook veel belang aan de sociale, emotionele en creatieve ontwikkeling van kinderen. Het is belangrijk dat zij hun talenten zo goed mogelijk ontwikkelen en ontdekken. Kinderen leren niet alleen uit boeken, maar ook door met elkaar ontdekkend bezig te zijn, in en buiten de school.

Ieder kind is uniek

Leerkrachten hebben oog voor het eigene en unieke van ieder kind en houden rekening met verschillen tussen kinderen. Het aanbieden van het juiste leeraanbod en goede zorg hoort daarbij. 

21e eeuwse vaardigheden

Kinderen groeien op met techniek en computers. Het is een nieuwe manier om kennis op te doen en vaardigheden aan te leren. Daarom maken we op school ook gebruik van deze nieuwe manier van leren.